ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

žákovské školní vysílání „Ranní dvacítka

Na ustavující schůzi našeho Žákovského parlamentu jsme dostali nápad, že bychom mohli zpříjemnit našim žákům i zaměstnancům školy vstup do každého dne ranním vysíláním školního rozhlasu. Tento nápad se nám líbil a dostal podporu i  od naší paní ředitelky. Proto jsme začali vysílat v září roku 2009. Zpočátku jsme se potýkali s technickými i organizačními problémy, ale chuť nás neopouštěla a radost z každého vysílání byla čím dál větší. Za tu dobu se naši žáci velmi zlepšili v slovním projevu, komunikaci i jistotě při veřejném vystupování.

Naše každodenní vysílání začíná v 7:40. příchodem dětí do školy. V pondělí, středu a pátek vysíláme dětské písničky, v úterý a ve čtvrtek písničky pro starší spolužáky. Každý den se všichni dozví aktuality, akce ve škole, informace, počasí i přání k narozeninám či svátkům. Všichni mají možnost požádat moderátory o zahrání písně na přání. Pokud navštíví naši školu nějaký host, pozveme ho do redakce a vedeme s ním rozhovor, který slyší celá škola. V redakci pracují žáci, kteří zajišťují technické zabezpečení a další, kteří zajišťují mluvené slovo. Schází se každý den v 7:15, připraví se a vysílají čím dál samostatněji.

Víme, že na žádné škole takovou možnost děti nemají, naše děti vysílají rády, váží si toho, a protože pro ně není vystupování před publikem nic nového, mají i úspěch na různých mediálních  soutěžích.

personál „Ranní dvacítky“ 2013 / 2014

koordinátoři: Ondřej Dobrovolný, Veronika Brizgalová, Tomáš Hokeš
vysílací den technické zabezpečení moderátoři
pondělí Iveta Veselá 7.C Sára Přenosilová 7.B, Adéla Šterclová 7.B, Zuzana Tovarová 7.C
úterý Jiří Hofírek 9.A Jan Dolanský 8.B, Jan Mikeš 8.B, Pavel Novák 8.B
středa Ondřej Holub 8.A Jakub Klečka 7.B, Václav Brož 8.A
čvrtek Ondřej Holub 8.A Barbora Lacinová 7.C, Tereza Kotlíková 7.C, Kateřina Faltysová 7.C
pátek Václav Brož 8.A Denisa Malá 7.A, Jakub Klečka 7.B, Matyáš Beneš 6.B
Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ