ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

Občanské sdružení Vojnovičova

Občanské sdružení bylo založeno v srpnu 2011 jako nástupce klasického SRPDŠ. Cílem sdružení je finanční a materiálová podpora základní školy. Sdružení je dobrovolné a nezávislé.

sídlo: Základní škola, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem
telefon: 723 435 623
email: srpds@zsvojnovicova.cz
číslo účtu: 2600230431/2010
IČ: 228 79 421

Hlavní výbor

předseda: Zděnka Holubová
místopředsedové: Josef Zitko, Tereza Nováková
pokladník: Lucie Kosová
revizní výbor: Petr Herišer, Lucie Krupová

Občanské sdružení Paprsek dětem

Občanské sdružení bylo založeno v březnu 2008 s cílem napomáhat k všestrannému rozvoji školy Paprsek  po stránce materiálně-technické, výchovně-vzdělávací a to především v rovině zájmových a volnočasových aktivit dětí a podpora vzájemné spolupráce rodinných příslušníků dětí, výchovně-vzdělávacích pracovníků školy a široké veřejnosti.

sídlo: Základní škola Ústí nad Labem, Školní 820/17A, 400 01 Ústí nad Labem
telefon: 723 435 623
email: sekretariat@zsvojnovicova.cz
číslo účtu: 2800229662/2010
IČ: 227 39 467

Hlavní výbor

předseda: Hana Mišáková
místopředsedové: Jana Kudrnová, Marcela Nováková
pokladník: Iveta Müllerová
revizní výbor: Petr Herišer, Lucie Krupová

Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ