ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

z historie naší školy

Naše škola byla postavena a otevřena v roce 1965, jako experimentální škola. Součástí tohoto projektu byly i jesle se třemi odděleními a mateřská školka se čtyřmi odděleními ve Školní ulici. Stavby jsou stejného typu. Experiment spočíval v tom, že naše škola byla a je pavilónová. Měla zvláštní pavilon tělovýchovy a dílen, zvláštní pavilon jídelny a kinosálu a pavilon učeben a atria. U každé třídy byly prosklené vitríny, kde se prezentovaly úspěchy v jednotlivých předmětech a před každou třídou byla chodba a kabinet. Škola byla postavena v klidném prostředí tehdy nového, mladého sídliště. Bezpečnost dětí byla zajištěna oplocením. V areálu školy mohli žáci využívat fotbalové, volejbalové a dopravní hřiště a velký pozemek na výuku pozemků se skleníkem. Na škole byly třídy tradiční a sportovní, se zaměřením na hokej a házenou

Prvním ředitelem školy byl pan Jaroslav Pejznoch a dalšími byli paní Věra Psotová, pan Jiří Mlejnecký, paní Majdaléna Jelínková, paní Věra Čechurová a v současnosti je ředitelkou školy paní Jana Linhartová. Také zde byla zvláštní škola s ředitelkou paní Věrou Zýkovou.

Škola jedenkrát hořela, ale včasným zásahem a za pomoci všech zaměstnanců nebyla výuka přerušena. Později se však začaly rozestupovat panely a škola byla s okamžitou platností uzavřena, a to od 1. 9. 1989. Třídy se dočasně umístily do ZŠ Pod Vodojemem, na ZŠ v Moskevské ulici a na ZŠ Pod Holoměří. Zrekonstruovaná škola byla otevřena v roce 1993. V té době byl již místo jeslí ve Školní ulici založen Paprsek, základní škola pro děti 1. stupně, které byly zdravotně postižené, ale vzdělavatelné. Ředitelkou Paprsku byla paní Kamila Králová. Později se škola sloučila se základní školou ve Vojnovičově ulici. Není jistě bez zajímavosti, že na naší škole pracuje v současnosti 4 učitelé, 1 vychovatelka, vedoucí ekonomka, sekretářka školy a školník, kteří byli žáky naší školy. Učíme již druhou a i třetí generaci našich žáků.

1965 novinový článek o ZŠ Vojnovičova
Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ