ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

Projekt PRUT

V 2. pololetí školního roku 2011/12 se maše škola zapojila do projektu PRUT – průřezová témata, protože průřezová témata jsou povinnou součástí základního vzdělávání a jejich rozsah a způsob realizace stanovuje školní vzdělávací program. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

V praxi ale neexistuje jednotný systém ani metodika pro výuku průřezových témat a každá škola přistupuje k tématům individuálně. Na stránkách projektu vyučující naleznou jednoduché návody jak aplikovat výuku v oblasti průřezových témat a potřebné didaktické materiály.

Žáci si mohou navíc získané poznatky vyzkoušet v bezplatném testování, které je na stránkách projektu pro zapojené školy k dispozici. Vyučující naší školy si zapojením do projektu slibují zkvalitnění výuky a jasné stanovení obsahu učiva a získaných poznatků a dovedností. První kolo srovnávacího testování znalostí žáků v oblastech průřezových témat proběhlo v termínu od 27. dubna do 4. května 2012.

Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ