ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

Čertovské rejdění

Dne 30. března se ekoseminář vypravil na vernisáž výstavy se svou prací, která popisovala vznik kopců v našem okolí.

více informací

29.05.2013

Žabí stezka

Dne 24.5. připravil Ekologický seminář (sedmé ročníky s paní učitelkou Arnoštovou) žabí stezku pro 4.B.

více informací

26.05.2013

Den vody

Dne 22. 3. 2013 se naše třída zúčastnila projektu DEN VODY.

více informací

22.05.2013

Pátý sběr elektroodpadu

Dne 15.5. 2013 v 8:55 se v naší škole konal 5. sběr elektroodpadu.

více informací

16.05.2013

Výtvarná soutěž - Kdo bydlí v trávě

V průběhu měsíce března a dubna se třída 3.A, se svou paní třídní učitelkou Mgr. Zdenkou Chmelíkovou, zapojila do výtvarné soutěže Kdo bydlí v trávě.

více informací

28.04.2013

Sběr elektroodpadu

Dne 12. 4. 2013 byl odvezen již čtvrtý sběr elektroodpadu v letošním školním roce 2012/2013.

více informací

28.04.2013

Ekologická výchova MRKEV

Základní škola je součástí sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou MRKEV (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).

více informací

10.03.2013

Hodina Země 2013

Dne 23. 3. 2013 se naše škola připojí k celosvětovému happeningu, během něhož dáme najevo, že věnujeme pozornost životnímu prostředí a klimatu.

více informací

10.03.2013

Projekt Kolumbus

V minulém školním roce se naše škola zapojila prostřednictvím projektu Kolumbus do činnosti zabývající se prací s GPS.

více informací

24.01.2013

Tonda Obal na cestách

Dne 30. 11. 2012 v šesti třídách prvního stupně proběhla úspěšná prezentace putovní výstavy "Tonda Obal na cestách" od firmy Ekokom.

více informací

21.12.2012

Planeta na prodej

Dne 16. 11.2012 Christine Maritz, pocházející ze státu Jižní Afrika a žijící momentálně v České republice, přijela k nám do školy, aby nás prostřednictvím filmu a následné diskuse seznámila s problematikou prodeje půdy ve světě.

více informací

21.12.2012

Sběr textilu

Od 3 do 7. 12.2012 proběhl na naší škole sběr textilu pro opuštěné matky a otce s dětmi, zkrátka lidi v nouzi.

více informací

14.12.2012

Biomonitoring Habrovického rybníku

Dne 3.10.2012 se náš Ekoseminářský tým vydal na Biomonitoring, což je výzkum živých organismů, které se vyskytují v Habrovickém rybníku.

více informací

06.12.2012

Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ