ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

zápis do prvních tříd

pro školní rok 2014 – 2015 se koná

v sobotu 18. ledna 2014 od 9:00 do 13:00 hodin v budově Základní školy Vojnovičova 620/5.

S sebou přineste:

 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonných zástupců
 3. rozhodnutí o odkladu z loňského školního roku
 4. lékařské či jiné zprávy k přijetí na Paprsek

Co nabízíme?

 • kvalitní pedagogický sbor s individuálním přístupem ke každému dítěti
 • práci se žáky s poruchami učení, žáky handicapovanými i nadanými
 • nápravy poruch učení a řečovou výchovu pro žáky v rámci běžné výuky
 • výuku angličtiny od 1. třídy, výuku druhého jazyka od 7. třídy
 • výjezdy na lyžařské, sportovní a poznávací kurzy a ozdravné pobyty
 • bezvadně fungující školní družinu a školní klub s mnoha zájmovými kroužky
 • novou moderní knihovnu a provoz vlastního kinosálu
 • mediální klub pro žáky – školní vysílání, školní časopis Sosákova pětka
 • fungující školní sněm
 • partnerství s Domem dětí a mládeže, Mensou, Zoo a sportovními kluby
 • zapojení školy do regionálních i celorepublikových projektů a soutěží
 • školu v klidném prostředí obklopenou zelení s dostatkem relaxačních zón
Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ