ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

úložné boxy pro žáky 2. stupně

Škola umožňuje žákům využívat úložné boxy v předsíních tříd druhého stupně.

Kauce - vratná po ukončení užívání - v celkové výši 600,-Kč, je splatná do 15. 6. předchozího roku, než bude box užíván, na bankovní účet  školy číslo: 378  358 0227/ 0100, zpráva pro příjemce JMENO PRIJMENI, vs 777.

Při ztrátě klíče nebude vrácena kauce. Škola je oprávněna vypovědět smlouvu o užívání boxu v případě, že ze strany  žáka bude docházet k nedodržování školního řádu či  pravidel pro užívání úložného boxu. Při poškození boxu kauce propadá na opravu.

Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ