ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

školní klub – školní rok 2013 / 2014

Činnost ŠK se řídí vnitřním řádem školního klubu. Akce mimo pravidelný program hlásí pověřená vychovatelka ŠK vedoucí úseku výchovy.

provozní doba

Pondělí – čtvrtek13.00 – 16.00

Činnost ŠK se řídí vnitřním řádem školního klubu. Akce mimo pravidelný program hlásí pověřená vychovatelka ŠK vedoucí úseku výchovy.

popis zařízení

Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, poskytující dětem naplnění volného času zájmovými činnostmi zaměřenými na různé oblasti, navazující na školní činnost. Činnosti jsou vykonávány ve dnech školního vyučování, někdy i o víkendech nebo školních prázdninách. Má k dispozici klubovnu v pavilonu školní jídelny a od listopadu 2013 novou klubovnu v pavilonu tělocvičny. Pro svoji činnost může využívat i další prostory školy, jako je např. tělocvična, žákovská knihovna, kinosál, učebna VT, hřiště, odborné učebny.

náplň práce školního klubu

Hlavní náplní klubu je kvalitní využití volného času dětí. Další náplň tvoří vedení dětí k poznávání sama sebe a k umění komunikace s druhými, vedení ke správným mezilidským vztahům a ke zdravému životnímu stylu a spolupráce s rodiči při organizování akcí.

personální obsazení

Vychovatelkami ve ŠK jsou paní Eva Netíková a Kateřina Šedinová. Další činnost zajišťují vedoucí zájmových útvarů. Činnost školního sněmu a školního vysílání zajišťuje Mgr. Eva Radimská a redakci školního časopisu vede Mgr. Lucie Marková a Mgr. Andrea Štolfová.

struktura školního klubu

Klubovna — četba časopisů, knih, kvízy, hry, výtvarná činnost, příprava na vyučování, …

Zájmové kroužky — sportovní, výtvarné, divadelní, hudební, …

Další činnosti — spolupráce se školním sněmem, školní vysíláním, školním časopisem Sosákova pětka, spolupráce s partnery školy, pořádání besed, přednášek, výletů, táborů, …

činnosti školního klubu

Odpočinkové klidové činnosti — četba, společenské hry, besedy, promítání, poslech hudby, …

Aktivní činnosti — vědomostní kvízy, soutěže, výtvarná činnost, pobyt venku, zájmové kroužky, …

Příprava na vyučování — domácí úkoly i na PC, možnost doučování, …

Příležitostné akce — výlety, tábory, exkurze, organizace a účast na školních akcích, …

plán činností na školní rok 2013 / 2014

Září

 1. vyprávění, besedy — zážitky z prázdnin, povídání o kamarádství, jaký kdo je a  co má rád, pravidla psaná a nepsaná, lidé s handicapem
 2. soutěže a hry — pohybové a seznamovací hry, hra na telepata - co mám nejraději, deskové hry - Hádej kdo jsem, Aktivity, Slova
 3. výtvarně praktická činnost — obrázky z mušlí, výroba prázdninové lodičky, výroba kalendáře

Říjen

 1. vyprávění, besedy — zahájení celoroční soutěže CESTA KOLEM SVĚTA Severní Amerika život a krajina, zákony lesní moudrosti, Halloweenské povídání
 2. soutěže a hry — hledání mapy světa podle GPS souřadnic, deskové hry Fauna, Zázračná příroda šelmy, střelba lukem, indiánské hůlky, testy a kvízy o přírodě
 3. výtvarně praktická činnost — kreslení indiánských měsíc, dlabání a zdobení dýní, kresba strašidelný hrad

Listopad

 1. vyprávění, besedy — podzimní příroda, Jižní Amerika život a krajina, oblíbené knihy a detektivní příběhy
 2. soutěže a hry — o nejdelší let papírové vlaštovky, o nejbarevnější podzimní list, deskové hry Super Farmář, Umí prase létat, Duch, kvízy a testy o zvířatech
 3. výtvarně praktická činnost — koláž podzimní list, chameleon maskovaný obrázek, podzimní mandaly z různých plodů, výroba kartiček zvířat

Prosinec

 1. vyprávění, besedy — zvyky a vánoční tradice, Asie život a krajina, vánoční příběhy
 2. soutěže a hry — vědomostní soutěž o vánoční rolničku, logické hry - Blokus, Dáma, Šachy, Tantrix, knoflíková bitva, piškvorky
 3. výtvarně praktická činnost — vánoční dekorace a výzdoba, svícen, betlém, vánoční přáníčka, pečení vánočních perníčků

Leden

 1. vyprávění, besedy — Arktida a Antarktida příroda a život, život v extrémních podmínkách, příběhy, povídání o vesmíru mimozemšťané
 2. soutěže a hry — sněhové soutěže (dle počasí), divadelní představení ve skupinách - Poznej pohádku, hry - Osadníci z Katanu, Citadela, karetní hra vesmír a mořští živočichové
 3. výtvarně praktická činnost  — výroba krmítka pro ptáčky, obrázky vesmír a mimozemšťané, origami ptáčci, modelování

Únor

 1. vyprávění, besedy — Austrálie život a krajina, cesta do pravěku, kvízy a povídaní, oblíbené knihy a knižní hrdinové
 2. soutěže a hry — divadelní představení ve skupinách – Poznej řemeslo, soutěže -  poznej podle hmatu, čichu a sluchu, chuti, kulečníkový turnaj, hry - Dinosauři v kostce, Vynálezy v kostce
 3. výtvarně praktická činnost  — malování dinosaurů, zimní okno, výroba masopustních masek, tvoření z modelovací hmoty

Březen

 1. vyprávění, besedy — Afrika život a krajina, jarní  příroda, Velikonoce zvyky a tradice, příběhy
 2. soutěže a hry — velikonoční soutěž o čokoládové vejce, vyhlášení fotosoutěže o nejhezčí fotografii „Jarní příroda“, hry - Zázračná planeta primáti, Zooloreto, Fauna…..
 3. výtvarně praktická činnost — velikonoční dekorace, malování vajíček – různé techniky, sázení pšenice, pečení velikonočních perníčků

Duben

 1. vyprávění, besedy — Evropa život a památky, první pomoc, příběhy, práce policie, hasičů, detektivní příběhy
 2. soutěže a hry — turnaj v šipkách, sportovní hry na zahradě, kvízové testy Evropa, hry -Evropa – otázky a odpovědi, Lidské tělo, černé historky, vyhodnocení fotosoutěže
 3. výtvarně praktická činnost — výroba záložek do knih, obrázek pomocí bublifuku, origami skákací žabka, vaření bylinných čajů

Květen

 1. vyprávění, besedy — Česká republika- zajímavá přírodní místa a památky, Staré pověsti české, naše město vše co je kolem nás
 2. soutěže a hry — kvíz – Česká republika, Staré pověsti české, postřehová hra – známe naší školu, sirkové hlavolamy, hry - Česko otázky a odpovědi, Kde leží Kotěhůlky
 3. výtvarně praktická činnost — koláž hrady a zámky, přáníčka ke dni matek, výroba látkové květiny

Červen

 1. vyprávění, besedy — ekologie, ochrana přírody, hmyzí svět, příběhy, rodina, prázdniny a domácí mazlíčkové
 2. soutěže a hry —hledání pokladu podle GPS souřadnic, ekologický test, soutěž Poznej brouka, hry - Ekopolis, Pamatovák, Svět v kostce, Bingo, turnaj v šipkách,
 3. výtvarně praktická činnost — obrázky- hmyzí říše, znečištěná a čistá příroda, komiks život brouka, origami vodní bomba

celoškolní a klubové projekty 2013 / 2014

 1. Hurá do školy – 2.9.2013, vítání žáků 1.tříd
 2. Lampiónový průvod – 11.11.2013, oslava příchodu zimy
 3. Vánoční adventní koncert – prosinec 2013
 4. Den plný her – prosinec 2013
 5. Den otevřených dveří – 18.1.2014, prohlídka školy
 6. Školní ples – 7.3.2013, rozloučení s žáky 9.ročníků
 7. Bukovský červánek – 7.6.2013, oslava příchodu léta a Dne dětí

rozpis zájmových útvarů 2013 / 2014

název den čas místo věk vedoucí kontakt
sportovní sekce
Sportovní hry PO 14.30 — 15.30 Tělocvična 6. — 9.tř, Mgr. Jiří Vosyka 605 965 546
Pohybové hry PO 15:30 — 16:30 Tělocvična 0. — 2.tř. Bc. Nataša Blašková 736 423 759
Míčové hry ÚT 15.00 — 16.00 Paprsek 1. — 5.tř Petra Kušnírová 776 602 899
Stolní tenis ST 14:30 — 15:30 Tělocvična 4. — 9.tř Lada Himmelová 732 657 543
Florbal ST 14:00 — 15:30 Tělocvična 5. — 9.tř Mgr. Jiří Vosyka 605 965 546
Aerobik ST 16.00 — 17.00 Paprsek 1. — 3.tř. Mgr. Marcela Mašková 723 424 136
Florbal ČT 15:30 — 16:30 Tělocvična 3. — 5.tř Mgr. Josef Hájek 723 406 480
hudebně — taneční sekce
Taneční klub PO-PA 16.30 — 18.00 Tělocvična 1. — 9.tř Bc. Radka Parýzková 725 888 199
Pěvecký sbor ÚT 15.00.17.00 Kinosál 0. — 9.tř Veronika Tomsová  
Flétna ÚT 15.00 — 16.00 III.B 1. — 3.tř Mgr. Monika Havlicec 774 097 025
Hrajeme a zpíváme ST 15.00 — 16.30 ŠD Pap 1. — 3.tř Miloslava Kučerová 775 260 768
tvořivá sekce
Tvořivá dílna PO 15:15 — 16:45 Učebna VV 4. — 9.tř Ing.Zdeňka Holubová 723 435 623
Šikulka ÚT 15.15 — 16.30 III.B 1. — 3.tř Mgr. Lenka Kasperová 777 165 539
Keramika žáci ČT 15.30 — 17.00 Učebna VV 4. — 9.tř. Mgr. Lucie Marková 607 108 407
Keramika rodiče ČT 17.00 — 18.30 Učebna VV   Mgr. Lucie Marková 607 108 407
Malí kuchaři ÚT 15:00 — 17:00 Kuchyňka 2. — 3.tř Bc. Nataša Blašková 736 423 759
sekce rozvoje nadání
Klub nadaných ČT 15.00 — 16.00 V. A 1. — 2.tř Mgr. Dagmar Horčičková 728 700 415
Kostka ST 14.00 — 15.00 Knihovna 4. — 9.tř Mgr. Eva Radimská 602 947 580
Kostička ST 15:00 — 16.00 Knihovna 1. — 3.tř Lada Himmelová 732 657 543
Klub objevitelů PO 14.00 — 15.30 VI.A 6. — 9.tř, Mgr. Jaroslava Arnoštová
Mgr. Vlastimila Jošková
733 678 338
606 683 475
Klub objevitelů ST 15.30 — 16.30 II.D 1. — 3.tř. Bc. Kateřina Vodrážková 725 808 623
Hodina PC ST 13.45 — 14.30 Učebna VT 4. — 9.tř. Mgr. Miloslava Ťoupalíková 723 310 441
jazyky
Angličtina PO-ČT 15.15 — 16.00
16.00 — 16.45
Učebny 1. — 9.tř. Bc. Lenka Melichová
Lenka Linhartová
606 885 436
737 559 083

Do zájmového útvaru při školním klubu se musí každý účastník písemně přihlásit či odhlásit.

Platba za kroužky je zahrnuta v poplatku za školní družinu či klub.

Veškeré další informace Vám poskytne vedoucí úseku výchovy paní Jitka Melichová, tel. 725 415 327.

Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ