ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

stravování leden 2013

Cena obědů za měsíc leden činí:

kategorie cena obědu počet obědů cena obědů za měsíc
žáci ve věku 6 až 10 let 20 Kč 19 380 Kč
žáci ve věku 11 až 14 let 21 Kč 19 399 Kč
žáci ve věku 15 let a více 22 Kč 19 418 Kč

Pokyny pro platbu:

číslo účtu: 3783580227/0100

variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka nebo přidělené EČ

specifický symbol: 7

Všechny platby musí být provedeny do 26. dne předchozího měsíce.

Způsob objednávání

Rodiče, kteří zaregistrovali své dítě, odevzdali číslo účtu a rodné číslo si po zaplacení částky mohou měnit nebo odhlašovat jídlo na adrese www.strava.cz — číslo zařízení 2077.

Odhlašování:

V případě nemoci strávníka se peníze nevrací, ale automaticky se převádí do dalšího měsíce. Odebrat oběd má právo každý strávník. Jídla se konzumují ve školní výdejně s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole – možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit elektronicky, telefonicky nebo osobně v sekretariátu či na terminálu u školní výdejny od 7 do 8 hodin. Telefon jídelna – 733 125 723, 475 669 149.

Při ztrátě či zapomenutí čipu nebo karty

bude oběd vydán v době od 13:35 do 13:45 hodin.

Pro případ, že budete nespokojeni s kvalitou stravy, nabízí vedoucí školní vývařovny ZŠ Pod vodojemem ochutnávku jídel pro rodiče.

Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ