ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

Vánoční besídky žáků druhého stupně a Česko zpívá koledy

Žáci 2. stupně si pod vedením svých učitelů připravili vánoční pásmo pro rodiče a další hosty.

Dopoledne některé dramatizace představili svým spolužákům z prvního stupně a dětem ze sousední školky. Děti se dobře bavily při pohádkách o Mrazíkovi Ferdovi, o vánočce, o zdobení vánočního stromku a další.

Program odpolední besídky pro rodiče zahájila v 16 hodin 11. prosince v kinosále naší školy paní ředitelka Mgr. Jana Linhartová. Uvedla také překvapení na úvod koledu Chtíc, aby spal – pěvecké číslo učitelů 2. stupně. Pak už se mikrofonu chopili moderátoři slavnostního odpoledne Eliška Farová (9. B) a Tomáš Hokeš (9. A).

Na programu se podílely všechny třídy druhého stupně, každá přispěla svým dílkem do celkové mozaiky programu. Diváci mohli vidět několik pohádek, koledy, hudební i pěvecká čísla, kolektivní recitaci nebo dramatizaci pověsti. Jednotlivá čísla s nimi nacvičili jejich učitelé – buď třídní, nebo učitelky českého jazyka. Svoji pohádku předvedly také děti z nepovinné dramatiky.

Vyvrcholením programu besídky bylo vystoupení žáků s koledou „Půjdem spolu do Betléma“, kterou cvičili v hodinách hudební výchovy. Pak už moderátoři uvedli náš školní sbor, který si připravil koledy do projektu „Česko zpívá koledy“. Při závěrečném finále zpívali jak sboristé na jevišti, tak diváci v hledišti. Program se podařil a sklidil zasloužený potlesk.

Fotografie z akce najdete zde.

 

Vyučující 2. stupně

zveřejnil: Ing. David Hozda dne 13.12.2013

přejít na archív aktualit

Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ