ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

Rosteme s knihou – beseda s M. Fišarovou

Dne 19. 11. 2013 naší školu navštívila paní spisovatelka Michaela Fišarová, aby nám představila svou knihu Nikolina cesta.

Besedy se zúčastnily vybrané třídy, kterými jsou 7. C, 7. A, 8. B a 9. B. 

Beseda s paní Michaelou Fišarovou byla báječná. Autorka působila velmi přirozeně, byla milá, vstřícná, pozorná. Uměla žáky zaujmout, vhodně zvolila četbu ze své knihy, dokázala do děje vtáhnout i žáky, kteří přílišný zájem o knihy nemají.

S žáky se nejprve přivítala, chvíli povídala o sobě, pak o knize a co ji k napsání vedlo, o problémech dospívajících, o škole, kde učí, o plánované nové knize. Povídání prokládala četbou z knihy Nikolina cesta a na závěr položila žákům několik otázek z přečtené kapitoly.

Beseda se nám moc líbila, seznámili jsme se s další autorkou knih pro děti a mládež. Paní spisovatelka ochotně zodpověděla všechny dotazy našich redaktorů školních novin a napsala nám věnování.

Fotografie najdete zde.

 

                                                                                              Žáci ZŠ Vojnovičova

zveřejnil: Ing. David Hozda dne 27.11.2013

přejít na archív aktualit

Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ